Privacybeleid

Infralektra BV respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Infralektra B.V.  heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Infralektra B.V. Infralektra B.V. zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Infralektra B.V. gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@infralektra B.V. , waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Infralektra B.V. kan persoonsgegevens over je verwerken, omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Infralektra B.V.  hebt verstrekt. Infralektra B.V. legt alleen de gegevens vast die nodig zijn voor het verwerken van je informatie aanvraag zoals:

  • Voor- en achternaam
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

Infralektra B.V. verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen,  en om je op de hoogte te brengen van nieuws. Als je deze informatie niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Infralektra B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.  Infralektra B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@infralektra.nl . Infralektra B.V.  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Infralektra B.V.  is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.